۲۳ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
مراسم افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی
افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 1

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 1

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 2

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 2

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 3

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 3

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 4

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 4

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 5

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 5

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 6

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 6

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 7

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 7

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 8

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 8

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 9

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 9

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 10

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 10

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 11

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 11

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 12

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 12

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 13

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 13

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 14

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 14

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 15

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 15

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 16

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 16

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 17

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 17

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 18

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 18

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 19

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 19

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 20

افتتاحیه هفته فیلم اروپایی در خانه هنرمندان 20

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید