۲۳ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند براساس نمایشنامه ای از سوفی اکسانن و کارگردانی هستی حسینی با بازی مهدی پاکدل، خاطره حاتمی، عباس خدا قلی زاده، شهروز دل افکار، سارا زینلی، الهه شه پرست، مهدی کوشکی، مجید نوروزی در سالن تئاتر مستقل تهران روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 1

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 1

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 2

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 2

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 3

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 3

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 4

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 4

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 5

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 5

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 6

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 6

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 7

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 7

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 8

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 8

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 9

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 9

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 10

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 10

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 11

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 11

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 12

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 12

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 13

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 13

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 14

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 14

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 15

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 15

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 16

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 16

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 17

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 17

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 18

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 18

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 19

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 19

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 20

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 20

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 21

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 21

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 22

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 22

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 23

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 23

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 24

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 24

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 25

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 25

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 26

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 26

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 27

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 27

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 28

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند 28

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید