۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان

تاریخ: ۷ خرداد ۱۳۹۸
مراسم شب قدر در خانه هنرمندان برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی
مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 1

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 1

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 2

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 2

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 3

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 3

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 4

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 4

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 5

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 5

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 6

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 6

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 7

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 7

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 8

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 8

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 9

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 9

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 10

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 10

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 11

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 11

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 12

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 12

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 13

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 13

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 14

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 14

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 15

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 15

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 16

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 16

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 17

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 17

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 18

مراسم شب قدر در خانه هنرمندان 18

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید