۲۳ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نمایش کمیته نان

تاریخ: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
نمایش کمیته نان به نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش کمیته نان 1

نمایش کمیته نان 1

نمایش کمیته نان 2

نمایش کمیته نان 2

نمایش کمیته نان 3

نمایش کمیته نان 3

نمایش کمیته نان 4

نمایش کمیته نان 4

نمایش کمیته نان 5

نمایش کمیته نان 5

نمایش کمیته نان 6

نمایش کمیته نان 6

نمایش کمیته نان 7

نمایش کمیته نان 7

نمایش کمیته نان 8

نمایش کمیته نان 8

نمایش کمیته نان 9

نمایش کمیته نان 9

نمایش کمیته نان 10

نمایش کمیته نان 10

نمایش کمیته نان 11

نمایش کمیته نان 11

نمایش کمیته نان 12

نمایش کمیته نان 12

نمایش کمیته نان 13

نمایش کمیته نان 13

نمایش کمیته نان 14

نمایش کمیته نان 14

نمایش کمیته نان 15

نمایش کمیته نان 15

نمایش کمیته نان 16

نمایش کمیته نان 16

نمایش کمیته نان 17

نمایش کمیته نان 17

نمایش کمیته نان 18

نمایش کمیته نان 18

نمایش کمیته نان 19

نمایش کمیته نان 19

نمایش کمیته نان 20

نمایش کمیته نان 20

نمایش کمیته نان 21

نمایش کمیته نان 21

نمایش کمیته نان 22

نمایش کمیته نان 22

نمایش کمیته نان 23

نمایش کمیته نان 23

نمایش کمیته نان 24

نمایش کمیته نان 24

نمایش کمیته نان 25

نمایش کمیته نان 25

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید