برنامه تلویزیونی نسیما ویژه شب های ماه مبارک رمضان

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
برنامه تلویزیونی نسیما ویزه شب های ماه مبارک رمضان با مشارکت مرکزارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران ،شهردای منطقه22 و شبکه تلویزیونی نسیم به مدت پانزده شب در بوستان جوانمردان برگزار خواهد شد.
امیر گلی پور
http://www.tehranpicture.ir/u/67x