۲۰ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش

تاریخ: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش نوشته ی میلان کوندرا به کارگردانی مریم طاهری در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا شد.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 1

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 1

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 2

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 2

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 3

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 3

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 4

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 4

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 5

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 5

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 6

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 6

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 7

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 7

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 8

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 8

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 9

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 9

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 10

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 10

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 11

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 11

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 12

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 12

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 13

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 13

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 14

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 14

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 15

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 15

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 16

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 16

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 17

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 17

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 18

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 18

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 19

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 19

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 20

نمایشنامه خوانی ژاک و اربابش 20

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید