۲۰ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر

تاریخ: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
مراسم اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی
اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 1

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 1

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 2

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 2

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 3

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 3

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 4

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 4

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 5

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 5

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 6

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 6

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 7

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 7

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 8

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 8

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 9

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 9

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 10

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 10

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 11

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 11

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 12

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 12

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 13

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 13

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 14

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 14

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 15

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 15

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 16

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 16

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 17

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 17

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 18

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 18

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 19

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 19

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 20

اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر 20

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید