مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی

تاریخ: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی و رونمایی از آثار ایشان صبح امروز با حضور اعضای شورای شهر و خانواده ایشان در تالار ایوان شمس برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 1

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 1

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 2

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 2

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 3

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 3

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 4

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 4

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 5

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 5

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 6

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 6

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 7

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 7

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 8

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 8

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 9

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 9

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 10

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 10

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 11

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 11

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 12

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 12

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 13

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 13

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 14

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 14

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 15

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 15

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 16

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 16

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 17

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 17

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 18

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 18

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 19

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 19

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 20

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 20

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 21

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 21

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 22

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 22

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 23

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 23

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 24

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 24

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 25

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 25

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 26

مراسم نکوداشت استاد محمد بهمن بیگی 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید