۲۳ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

تاریخ: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی
روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 1

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 1

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 2

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 2

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 3

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 3

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 4

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 4

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 5

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 5

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 6

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 6

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 7

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 7

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 8

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 8

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 9

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 9

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 10

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 10

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 11

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 11

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 12

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 12

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 13

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 13

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 14

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 14

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 15

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 15

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 16

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 16

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 17

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 17

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 18

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 18

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 19

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 19

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 20

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 20

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 21

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 21

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 22

روز هفتم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 22

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید