۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

تاریخ: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
پیروز حناچی، شهردار تهران با حضور در پردیس چارسو از سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر بازدید کرد.
عکاس: میلاد بهشتی
حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 1

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 1

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 2

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 2

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 3

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 3

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 4

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 4

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 5

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 5

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 6

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 6

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 7

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 7

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 8

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 8

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 9

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 9

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 10

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 10

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 11

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 11

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 12

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 12

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 13

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 13

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 14

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 14

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 15

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 15

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 16

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 16

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 17

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 17

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 18

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 18

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 19

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 19

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 20

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 20

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 21

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 21

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 22

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 22

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 23

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 23

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 24

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 24

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 25

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 25

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 26

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 26

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 27

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 27

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 28

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 28

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 29

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 29

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 30

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 30

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 31

حضور شهردار تهران در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 31

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید