۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

تاریخ: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی
روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 1

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 1

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 2

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 2

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 3

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 3

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 4

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 4

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 5

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 5

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 6

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 6

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 7

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 7

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 8

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 8

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 9

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 9

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 10

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 10

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 11

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 11

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 12

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 12

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 13

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 13

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 14

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 14

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 15

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 15

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 16

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 16

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 17

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 17

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 18

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 18

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 19

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 19

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 20

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 20

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 21

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 21

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 22

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 22

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 23

روز چهارم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 23

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید