۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

تاریخ: ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی
روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 1

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 1

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 2

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 2

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 3

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 3

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 4

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 4

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 5

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 5

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 6

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 6

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 7

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 7

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 8

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 8

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 9

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 9

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 10

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 10

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 11

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 11

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 12

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 12

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 13

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 13

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 14

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 14

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 15

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 15

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 16

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 16

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 17

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 17

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 18

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 18

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 19

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 19

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 20

روز دوم سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 20

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید