۲۳ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نمایش شبی بیرون از خانه

تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
نمایش شبی بیرون از خانه براساس نمایشنامه ای از هارولد پینتر و کارگردانی محمد حسینی به همت خانه فرهنگ آوا در خانه نمایش مهرگان روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش شبی بیرون از خانه 1

نمایش شبی بیرون از خانه 1

نمایش شبی بیرون از خانه 2

نمایش شبی بیرون از خانه 2

نمایش شبی بیرون از خانه 3

نمایش شبی بیرون از خانه 3

نمایش شبی بیرون از خانه 4

نمایش شبی بیرون از خانه 4

نمایش شبی بیرون از خانه 5

نمایش شبی بیرون از خانه 5

نمایش شبی بیرون از خانه 6

نمایش شبی بیرون از خانه 6

نمایش شبی بیرون از خانه 7

نمایش شبی بیرون از خانه 7

نمایش شبی بیرون از خانه 8

نمایش شبی بیرون از خانه 8

نمایش شبی بیرون از خانه 9

نمایش شبی بیرون از خانه 9

نمایش شبی بیرون از خانه 10

نمایش شبی بیرون از خانه 10

نمایش شبی بیرون از خانه 11

نمایش شبی بیرون از خانه 11

نمایش شبی بیرون از خانه 12

نمایش شبی بیرون از خانه 12

نمایش شبی بیرون از خانه 13

نمایش شبی بیرون از خانه 13

نمایش شبی بیرون از خانه 14

نمایش شبی بیرون از خانه 14

نمایش شبی بیرون از خانه 15

نمایش شبی بیرون از خانه 15

نمایش شبی بیرون از خانه 16

نمایش شبی بیرون از خانه 16

نمایش شبی بیرون از خانه 17

نمایش شبی بیرون از خانه 17

نمایش شبی بیرون از خانه 18

نمایش شبی بیرون از خانه 18

نمایش شبی بیرون از خانه 19

نمایش شبی بیرون از خانه 19

نمایش شبی بیرون از خانه 20

نمایش شبی بیرون از خانه 20

نمایش شبی بیرون از خانه 21

نمایش شبی بیرون از خانه 21

نمایش شبی بیرون از خانه 22

نمایش شبی بیرون از خانه 22

نمایش شبی بیرون از خانه 23

نمایش شبی بیرون از خانه 23

نمایش شبی بیرون از خانه 24

نمایش شبی بیرون از خانه 24

نمایش شبی بیرون از خانه 25

نمایش شبی بیرون از خانه 25

نمایش شبی بیرون از خانه 26

نمایش شبی بیرون از خانه 26

نمایش شبی بیرون از خانه 27

نمایش شبی بیرون از خانه 27

نمایش شبی بیرون از خانه 28

نمایش شبی بیرون از خانه 28

نمایش شبی بیرون از خانه 29

نمایش شبی بیرون از خانه 29

نمایش شبی بیرون از خانه 30

نمایش شبی بیرون از خانه 30

نمایش شبی بیرون از خانه 31

نمایش شبی بیرون از خانه 31

نمایش شبی بیرون از خانه 32

نمایش شبی بیرون از خانه 32

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید