۲۳ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر

تاریخ: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی
نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 1

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 1

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 2

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 2

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 3

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 3

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 4

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 4

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 5

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 5

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 6

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 6

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 7

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 7

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 8

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 8

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 9

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 9

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 10

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 10

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 11

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 11

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 12

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 12

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 13

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 13

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 14

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 14

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 15

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 15

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 16

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 16

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 17

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 17

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 18

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 18

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 19

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 19

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 20

نشست مطبوعاتی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 20

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید