ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان

تاریخ: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
ارسال تجهیزات و ماشین آلات جهت امداد رسانی به مناطق سیل زده خوزستان صبح امروز دوشنبه از محل پارکینگ حرم مطهر امام خمینی (ره) انجام شد.
عکاس: محمد محسنی فر
ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 1

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 1

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 2

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 2

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 3

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 3

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 4

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 4

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 5

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 5

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 6

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 6

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 7

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 7

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 8

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 8

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 9

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 9

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 10

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 10

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 11

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 11

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 12

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 12

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 13

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 13

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 14

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 14

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 15

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 15

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 16

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 16

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 17

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 17

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 18

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 18

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 19

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 19

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 20

ارسال تجهیزات و ماشین آلات به خوزستان 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید