۲۳ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

سیل مهربانی در سینما آزادی

تاریخ: ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
برنامه سیل مهربانی برای دریافت کمک های مردمی به سیل زدگان به همت خانه سینما با حضور هنرمندان در سینما آزادی برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی
سیل مهربانی در سینما آزادی 1

سیل مهربانی در سینما آزادی 1

سیل مهربانی در سینما آزادی 2

سیل مهربانی در سینما آزادی 2

سیل مهربانی در سینما آزادی 3

سیل مهربانی در سینما آزادی 3

سیل مهربانی در سینما آزادی 4

سیل مهربانی در سینما آزادی 4

سیل مهربانی در سینما آزادی 5

سیل مهربانی در سینما آزادی 5

سیل مهربانی در سینما آزادی 6

سیل مهربانی در سینما آزادی 6

سیل مهربانی در سینما آزادی 7

سیل مهربانی در سینما آزادی 7

سیل مهربانی در سینما آزادی 8

سیل مهربانی در سینما آزادی 8

سیل مهربانی در سینما آزادی 9

سیل مهربانی در سینما آزادی 9

سیل مهربانی در سینما آزادی 10

سیل مهربانی در سینما آزادی 10

سیل مهربانی در سینما آزادی 11

سیل مهربانی در سینما آزادی 11

سیل مهربانی در سینما آزادی 12

سیل مهربانی در سینما آزادی 12

سیل مهربانی در سینما آزادی 13

سیل مهربانی در سینما آزادی 13

سیل مهربانی در سینما آزادی 14

سیل مهربانی در سینما آزادی 14

سیل مهربانی در سینما آزادی 15

سیل مهربانی در سینما آزادی 15

سیل مهربانی در سینما آزادی 16

سیل مهربانی در سینما آزادی 16

سیل مهربانی در سینما آزادی 17

سیل مهربانی در سینما آزادی 17

سیل مهربانی در سینما آزادی 18

سیل مهربانی در سینما آزادی 18

سیل مهربانی در سینما آزادی 19

سیل مهربانی در سینما آزادی 19

سیل مهربانی در سینما آزادی 20

سیل مهربانی در سینما آزادی 20

سیل مهربانی در سینما آزادی 21

سیل مهربانی در سینما آزادی 21

سیل مهربانی در سینما آزادی 22

سیل مهربانی در سینما آزادی 22

سیل مهربانی در سینما آزادی 23

سیل مهربانی در سینما آزادی 23

سیل مهربانی در سینما آزادی 24

سیل مهربانی در سینما آزادی 24

سیل مهربانی در سینما آزادی 25

سیل مهربانی در سینما آزادی 25

سیل مهربانی در سینما آزادی 26

سیل مهربانی در سینما آزادی 26

سیل مهربانی در سینما آزادی 27

سیل مهربانی در سینما آزادی 27

سیل مهربانی در سینما آزادی 28

سیل مهربانی در سینما آزادی 28

سیل مهربانی در سینما آزادی 29

سیل مهربانی در سینما آزادی 29

سیل مهربانی در سینما آزادی 30

سیل مهربانی در سینما آزادی 30

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید