بوستان نوروز

تاریخ: ۱۴ فروردین ۱۳۹۸
بوستان ۱۰ هکتاری نوروز که فروردین 1392 افتتاح شد، در جنوب غربی اراضی عباس‌آباد قرار دارد و بزرگ‌ترین بوستان پهنه غربی اراضی عباس آباد محسوب می‌شود. این بوستان فراتر از کارکردهای تفریحی و فراغتی برای شهروندان ایرانی، محیطی پویا برای کسب و کار و ترویج محیط زیست بوستانی فرامنطقه ای و بین المللی است.
عکاس: محمد محسنی فر
بوستان نوروز 1

بوستان نوروز 1

بوستان نوروز 2

بوستان نوروز 2

بوستان نوروز 3

بوستان نوروز 3

بوستان نوروز 4

بوستان نوروز 4

بوستان نوروز 5

بوستان نوروز 5

بوستان نوروز 6

بوستان نوروز 6

بوستان نوروز 7

بوستان نوروز 7

بوستان نوروز 8

بوستان نوروز 8

بوستان نوروز 9

بوستان نوروز 9

بوستان نوروز 10

بوستان نوروز 10

بوستان نوروز 11

بوستان نوروز 11

بوستان نوروز 12

بوستان نوروز 12

بوستان نوروز 13

بوستان نوروز 13

بوستان نوروز 14

بوستان نوروز 14

بوستان نوروز 15

بوستان نوروز 15

بوستان نوروز 16

بوستان نوروز 16

بوستان نوروز 17

بوستان نوروز 17

بوستان نوروز 18

بوستان نوروز 18

بوستان نوروز 19

بوستان نوروز 19

بوستان نوروز 20

بوستان نوروز 20

بوستان نوروز 21

بوستان نوروز 21

بوستان نوروز 22

بوستان نوروز 22

بوستان نوروز 23

بوستان نوروز 23

بوستان نوروز 24

بوستان نوروز 24

بوستان نوروز 25

بوستان نوروز 25

بوستان نوروز 26

بوستان نوروز 26

بوستان نوروز 27

بوستان نوروز 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید