۲۳ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نمایش هوراشیو

تاریخ: ۱۴ فروردین ۱۳۹۸
نمایش هوراشیو براساس نمایشنامه ی هملت اثر ویلیام شکسپیر به کارگردانی جواد مولانیا در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش هوراشیو 1

نمایش هوراشیو 1

نمایش هوراشیو 2

نمایش هوراشیو 2

نمایش هوراشیو 3

نمایش هوراشیو 3

نمایش هوراشیو 4

نمایش هوراشیو 4

نمایش هوراشیو 5

نمایش هوراشیو 5

نمایش هوراشیو 6

نمایش هوراشیو 6

نمایش هوراشیو 7

نمایش هوراشیو 7

نمایش هوراشیو 8

نمایش هوراشیو 8

نمایش هوراشیو 9

نمایش هوراشیو 9

نمایش هوراشیو 10

نمایش هوراشیو 10

نمایش هوراشیو 11

نمایش هوراشیو 11

نمایش هوراشیو 12

نمایش هوراشیو 12

نمایش هوراشیو 13

نمایش هوراشیو 13

نمایش هوراشیو 14

نمایش هوراشیو 14

نمایش هوراشیو 17

نمایش هوراشیو 17

نمایش هوراشیو 18

نمایش هوراشیو 18

نمایش هوراشیو 19

نمایش هوراشیو 19

نمایش هوراشیو 20

نمایش هوراشیو 20

نمایش هوراشیو 21

نمایش هوراشیو 21

نمایش هوراشیو 22

نمایش هوراشیو 22

نمایش هوراشیو 23

نمایش هوراشیو 23

نمایش هوراشیو 24

نمایش هوراشیو 24

نمایش هوراشیو 25

نمایش هوراشیو 25

نمایش هوراشیو 26

نمایش هوراشیو 26

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید