۲۳ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نمایش ملاقات

تاریخ: ۱۴ فروردین ۱۳۹۸
نمایش ملاقات براساس نمایشنامه ای از فردریش دورنمات و به کارگردانی پارسا پیروزفر در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش ملاقات 1

نمایش ملاقات 1

نمایش ملاقات 2

نمایش ملاقات 2

نمایش ملاقات 3

نمایش ملاقات 3

نمایش ملاقات 4

نمایش ملاقات 4

نمایش ملاقات 5

نمایش ملاقات 5

نمایش ملاقات 6

نمایش ملاقات 6

نمایش ملاقات 7

نمایش ملاقات 7

نمایش ملاقات 8

نمایش ملاقات 8

نمایش ملاقات 9

نمایش ملاقات 9

نمایش ملاقات 10

نمایش ملاقات 10

نمایش ملاقات 11

نمایش ملاقات 11

نمایش ملاقات 12

نمایش ملاقات 12

نمایش ملاقات 13

نمایش ملاقات 13

نمایش ملاقات 14

نمایش ملاقات 14

نمایش ملاقات 15

نمایش ملاقات 15

نمایش ملاقات 16

نمایش ملاقات 16

نمایش ملاقات 17

نمایش ملاقات 17

نمایش ملاقات 18

نمایش ملاقات 18

نمایش ملاقات 19

نمایش ملاقات 19

نمایش ملاقات 20

نمایش ملاقات 20

نمایش ملاقات 21

نمایش ملاقات 21

نمایش ملاقات 22

نمایش ملاقات 22

نمایش ملاقات 23

نمایش ملاقات 23

نمایش ملاقات 24

نمایش ملاقات 24

نمایش ملاقات 25

نمایش ملاقات 25

نمایش ملاقات 26

نمایش ملاقات 26

نمایش ملاقات 27

نمایش ملاقات 27

نمایش ملاقات 28

نمایش ملاقات 28

نمایش ملاقات 29

نمایش ملاقات 29

نمایش ملاقات 30

نمایش ملاقات 30

نمایش ملاقات 31

نمایش ملاقات 31

نمایش ملاقات 32

نمایش ملاقات 32

نمایش ملاقات 33

نمایش ملاقات 33

نمایش ملاقات 34

نمایش ملاقات 34

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید