جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر

تاریخ: ۵ فروردین ۱۳۹۸
جشنواره نوروزگاه شهر تهران در نقاط مختلف تهران،از ساعت ۱۵ تا ۲۰ تا 10 فروردین در حال برگزاری است.
عکاس: شایان محرابی
جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 1

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 1

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 2

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 2

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 3

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 3

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 4

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 4

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 5

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 5

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 6

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 6

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 7

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 7

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 8

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 8

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 9

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 9

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 10

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 10

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 11

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 11

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 12

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 12

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 13

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 13

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 14

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 14

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 15

جشنواره نوروزگاه در چهارراه ولیعصر 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید