۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی

تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
در راستای (پویش شب عید امسال سبزی پلو با ماهی با نیازمندان ) توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی اجرا شد
عکاس: وحید شیخی
توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 1

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 1

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 2

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 2

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 3

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 3

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 4

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 4

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 5

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 5

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 6

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 6

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 7

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 7

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 8

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 8

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 9

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 9

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 10

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 10

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 11

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 11

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 12

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 12

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 13

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 13

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 14

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 14

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 15

توزیع 3300 پرس غذا بین نیازمندان با کمک های مردمی 15

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید