نمایش موی سیاه خرس زخمی

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
نمایش موی سیاه خرس زخمی به کارگردانی جابر رمضانی در تالار حافظ روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش موی سیاه خرس زخمی 1

نمایش موی سیاه خرس زخمی 1

نمایش موی سیاه خرس زخمی 2

نمایش موی سیاه خرس زخمی 2

نمایش موی سیاه خرس زخمی 3

نمایش موی سیاه خرس زخمی 3

نمایش موی سیاه خرس زخمی 4

نمایش موی سیاه خرس زخمی 4

نمایش موی سیاه خرس زخمی 5

نمایش موی سیاه خرس زخمی 5

نمایش موی سیاه خرس زخمی 6

نمایش موی سیاه خرس زخمی 6

نمایش موی سیاه خرس زخمی 7

نمایش موی سیاه خرس زخمی 7

نمایش موی سیاه خرس زخمی 8

نمایش موی سیاه خرس زخمی 8

نمایش موی سیاه خرس زخمی 9

نمایش موی سیاه خرس زخمی 9

نمایش موی سیاه خرس زخمی 10

نمایش موی سیاه خرس زخمی 10

نمایش موی سیاه خرس زخمی 11

نمایش موی سیاه خرس زخمی 11

نمایش موی سیاه خرس زخمی 12

نمایش موی سیاه خرس زخمی 12

نمایش موی سیاه خرس زخمی 13

نمایش موی سیاه خرس زخمی 13

نمایش موی سیاه خرس زخمی 14

نمایش موی سیاه خرس زخمی 14

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید