۲۰ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر با معرفی برگزیدگاه رشته های مختلف در تالار وحدت برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 1

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 1

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 2

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 2

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 3

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 3

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 4

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 4

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 5

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 5

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 6

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 6

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 7

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 7

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 8

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 8

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 9

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 9

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 10

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 10

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 11

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 11

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 12

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 12

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 13

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 13

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 14

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 14

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 15

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 15

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 16

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 16

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 17

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 17

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 18

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 18

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 19

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 19

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 20

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 20

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 21

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 21

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 22

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 22

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 23

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 23

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 24

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 24

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 25

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 25

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 26

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 26

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 27

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 27

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 28

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 28

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 29

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 29

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 30

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 30

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 31

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 31

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 32

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 32

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 33

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 33

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 34

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر 34

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید