نمایش سرزمین های شمالی

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
نمایش سرزمین های شمالی به تهیه کنندگی محمد بحرانی، نویسندگی مونا احمدی و کارگردانی شیما عرب با بازی مونا احمدی، شکیبا فدایی و مجید یوسفی در تماشاخانه استاد انتظامی روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش سرزمین های شمالی 1

نمایش سرزمین های شمالی 1

نمایش سرزمین های شمالی 2

نمایش سرزمین های شمالی 2

نمایش سرزمین های شمالی 3

نمایش سرزمین های شمالی 3

نمایش سرزمین های شمالی 4

نمایش سرزمین های شمالی 4

نمایش سرزمین های شمالی 5

نمایش سرزمین های شمالی 5

نمایش سرزمین های شمالی 6

نمایش سرزمین های شمالی 6

نمایش سرزمین های شمالی 7

نمایش سرزمین های شمالی 7

نمایش سرزمین های شمالی 8

نمایش سرزمین های شمالی 8

نمایش سرزمین های شمالی 9

نمایش سرزمین های شمالی 9

نمایش سرزمین های شمالی 10

نمایش سرزمین های شمالی 10

نمایش سرزمین های شمالی 11

نمایش سرزمین های شمالی 11

نمایش سرزمین های شمالی 12

نمایش سرزمین های شمالی 12

نمایش سرزمین های شمالی 13

نمایش سرزمین های شمالی 13

نمایش سرزمین های شمالی 14

نمایش سرزمین های شمالی 14

نمایش سرزمین های شمالی 15

نمایش سرزمین های شمالی 15

نمایش سرزمین های شمالی 16

نمایش سرزمین های شمالی 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید