۲۳ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی، کوچکترین هنرمند خراط کشور در گالری ملی سعدآباد برپاست.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 1

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 1

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 2

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 2

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 3

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 3

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 4

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 4

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 5

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 5

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 6

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 6

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 7

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 7

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 8

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 8

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 9

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 9

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 10

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 10

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 11

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 11

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 12

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 12

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 13

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 13

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 14

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 14

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 15

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 15

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 16

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 16

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 17

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 17

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 18

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 18

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 19

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 19

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 20

نمایشگاه آثار خراطی پارسا قاضی 20

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید