۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ

تاریخ: ۵ اسفند ۱۳۹۷
مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ (وابسته به نشر چشمه) در مجتمع کورش برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی
مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 1

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 1

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 2

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 2

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 3

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 3

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 4

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 4

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 5

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 5

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 6

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 6

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 7

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 7

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 8

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 8

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 9

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 9

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 10

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 10

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 11

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 11

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 12

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 12

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 13

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 13

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 14

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 14

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 15

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 15

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 16

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 16

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 17

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 17

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 18

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 18

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 19

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 19

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 20

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 20

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 21

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 21

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 22

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 22

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 23

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 23

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 24

مراسم افتتاحیه هفته کتاب کودک و نوجوان چ 24

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید