۲۳ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

تاریخ: ۵ اسفند ۱۳۹۷
اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با اهدای جوایز به برگزیدگان در تالار وحدت برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی
اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 1

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 1

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 2

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 2

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 3

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 3

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 4

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 4

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 5

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 5

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 6

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 6

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 7

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 7

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 8

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 8

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 9

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 9

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 10

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 10

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 11

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 11

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 12

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 12

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 13

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 13

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 14

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 14

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 15

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 15

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 16

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 16

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 17

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 17

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 18

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 18

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 19

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 19

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 20

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 20

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 21

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 21

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 22

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 22

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 23

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 23

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 24

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 24

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 25

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 25

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 26

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 26

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 27

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 27

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 28

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 28

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 29

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 29

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 30

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 30

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 31

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 31

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 32

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 32

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 33

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 33

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 34

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 34

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 35

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 35

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 36

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 36

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید