دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای صبح امروز یکشنبه با پیروز حناچی شهردار تهران انجام شد.
عکاس: محمد محسنی فر
دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 1

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 1

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 2

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 2

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 3

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 3

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 4

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 4

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 5

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 5

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 6

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 6

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 7

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 7

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 8

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 8

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 9

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 9

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 10

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 10

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 11

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 11

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 12

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 12

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 13

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 13

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 14

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 14

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 15

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 15

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 16

دیدار هیات سرمایه گذاری ترکیه ای با شهردار تهران 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید