۲۱ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

اجرای آئین ورزش باستانی

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
آئین ورزش باستانی عصر امروز سه شنبه با حضور پیشکسوتان این رشته در سالن ورزشی پهلوان نامجو اجرا شد.
عکاس: محمد محسنی فر
اجرای آئین ورزش باستانی 1

اجرای آئین ورزش باستانی 1

اجرای آئین ورزش باستانی 2

اجرای آئین ورزش باستانی 2

اجرای آئین ورزش باستانی 3

اجرای آئین ورزش باستانی 3

اجرای آئین ورزش باستانی 4

اجرای آئین ورزش باستانی 4

اجرای آئین ورزش باستانی 5

اجرای آئین ورزش باستانی 5

اجرای آئین ورزش باستانی 6

اجرای آئین ورزش باستانی 6

اجرای آئین ورزش باستانی 7

اجرای آئین ورزش باستانی 7

اجرای آئین ورزش باستانی 8

اجرای آئین ورزش باستانی 8

اجرای آئین ورزش باستانی 9

اجرای آئین ورزش باستانی 9

اجرای آئین ورزش باستانی 10

اجرای آئین ورزش باستانی 10

اجرای آئین ورزش باستانی 11

اجرای آئین ورزش باستانی 11

اجرای آئین ورزش باستانی 12

اجرای آئین ورزش باستانی 12

اجرای آئین ورزش باستانی 13

اجرای آئین ورزش باستانی 13

اجرای آئین ورزش باستانی 14

اجرای آئین ورزش باستانی 14

اجرای آئین ورزش باستانی 15

اجرای آئین ورزش باستانی 15

اجرای آئین ورزش باستانی 16

اجرای آئین ورزش باستانی 16

اجرای آئین ورزش باستانی 17

اجرای آئین ورزش باستانی 17

اجرای آئین ورزش باستانی 18

اجرای آئین ورزش باستانی 18

اجرای آئین ورزش باستانی 19

اجرای آئین ورزش باستانی 19

اجرای آئین ورزش باستانی 20

اجرای آئین ورزش باستانی 20

اجرای آئین ورزش باستانی 21

اجرای آئین ورزش باستانی 21

اجرای آئین ورزش باستانی 22

اجرای آئین ورزش باستانی 22

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید