۲۳ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با اهدای جوایز به برگزیدگان بخش های مختلف، در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی
اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 1

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 1

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 2

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 2

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 3

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 3

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 4

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 4

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 5

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 5

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 6

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 6

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 7

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 7

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 8

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 8

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 9

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 9

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 10

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 10

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 11

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 11

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 12

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 12

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 13

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 13

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 14

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 14

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 15

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 15

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 16

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 16

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 17

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 17

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 18

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 18

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 19

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 19

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 20

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 20

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 21

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 21

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 22

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 22

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 23

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 23

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 24

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 24

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 25

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 25

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 26

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 26

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 27

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 27

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 28

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 28

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 29

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 29

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 30

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 30

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 31

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 31

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 32

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 32

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 33

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 33

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 34

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 34

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید