۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با اکران فیلم های آشفتگی، حمال طلا، رد خون و اعلام اسامی کاندیداهای دریافت سیمرغ بلورین در پردیس ملت ادامه یافت.
عکاس: میلاد بهشتی
روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 1

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 1

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 2

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 2

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 3

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 3

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 4

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 4

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 5

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 5

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 6

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 6

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 7

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 7

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 8

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 8

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 9

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 9

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 10

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 10

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 11

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 11

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 12

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 12

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 13

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 13

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 14

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 14

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 15

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 15

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 16

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 16

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 17

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 17

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 18

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 18

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 19

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 19

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 20

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 20

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 21

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 21

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 22

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 22

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 23

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 23

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 24

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 24

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 25

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 25

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 26

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 26

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 27

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 27

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 28

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 28

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 29

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 29

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 30

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 30

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 31

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 31

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 32

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 32

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 33

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 33

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 34

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 34

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 35

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 35

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 36

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 36

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 37

روز دهم سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 37

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید