۲۳ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب در مساجد شاخص تهران شامگاه جمعه با حضور پیروز حناچی شهردار تهران افتتاح شد.
عکاس: محمد محسنی فر
افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 1

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 1

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 2

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 2

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 3

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 3

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 4

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 4

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 5

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 5

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 6

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 6

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 7

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 7

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 8

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 8

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 9

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 9

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 10

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 10

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 11

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 11

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 12

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 12

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 13

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 13

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 14

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 14

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 15

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 15

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 16

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 16

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 17

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 17

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 18

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 18

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 19

افتتاحیه سلسله برنامه های چهلمین فجر انقلاب 19

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید