نشست صمیمی شهردار منطقه 5 با اصحاب رسانه

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۷
نشست صمیمی شهردار منطقه 5 با اصحاب رسانه
عکاس: وحید شیخی

نشست صمیمی شهردار منطقه 5 با اصحاب رسانه 20

نشست صمیمی شهردار منطقه 5 با اصحاب رسانه 19

نشست صمیمی شهردار منطقه 5 با اصحاب رسانه 18

نشست صمیمی شهردار منطقه 5 با اصحاب رسانه 17

نشست صمیمی شهردار منطقه 5 با اصحاب رسانه 16

نشست صمیمی شهردار منطقه 5 با اصحاب رسانه 15

نشست صمیمی شهردار منطقه 5 با اصحاب رسانه 14

نشست صمیمی شهردار منطقه 5 با اصحاب رسانه 13

نشست صمیمی شهردار منطقه 5 با اصحاب رسانه 12

نشست صمیمی شهردار منطقه 5 با اصحاب رسانه 11

نشست صمیمی شهردار منطقه 5 با اصحاب رسانه 10

نشست صمیمی شهردار منطقه 5 با اصحاب رسانه 9

نشست صمیمی شهردار منطقه 5 با اصحاب رسانه 7

نشست صمیمی شهردار منطقه 5 با اصحاب رسانه 6

نشست صمیمی شهردار منطقه 5 با اصحاب رسانه 5

نشست صمیمی شهردار منطقه 5 با اصحاب رسانه 4

نشست صمیمی شهردار منطقه 5 با اصحاب رسانه 3

نشست صمیمی شهردار منطقه 5 با اصحاب رسانه 2

نشست صمیمی شهردار منطقه 5 با اصحاب رسانه 1

نشست صمیمی شهردار منطقه 5 با اصحاب رسانه 8

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید