جلسه کمپین مقابله با الودگی هوا دود بدرود

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۷
جلسه کمپین دود بدرود ظهر امروز در مرکز روابط عمومی شهرداری تهران برگزار شد
عکاس: محمد محسنی فر
کمپین دود بدرود 1

کمپین دود بدرود 1

کمپین دود بدرود 2

کمپین دود بدرود 2

کمپین دود بدرود 3

کمپین دود بدرود 3

کمپین دود بدرود 4

کمپین دود بدرود 4

کمپین دود بدرود 5

کمپین دود بدرود 5

کمپین دود بدرود 6

کمپین دود بدرود 6

کمپین دود بدرود 7

کمپین دود بدرود 7

کمپین دود بدرود 8

کمپین دود بدرود 8

کمپین دود بدرود 9

کمپین دود بدرود 9

کمپین دود بدرود 10

کمپین دود بدرود 10

کمپین دود بدرود 11

کمپین دود بدرود 11

کمپین دود بدرود 12

کمپین دود بدرود 12

کمپین دود بدرود 13

کمپین دود بدرود 13

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید