روز جهانی سالمندان (جهاندیدگان)

تاریخ: ۹ مهر ۱۳۹۷
امروز 9 مهرماه روز جهانی سالمندان است. به همین مناسب به موسسه آفرینش طلوع، مرکز نگهداری سالمندان رفتیم و مجموعه عکسی منتشر می کنیم.
عکاس: امیر گلی پور

روز جهانی سالمندان (جهاندیدگان) 11

روز جهانی سالمندان (جهاندیدگان) 10

روز جهانی سالمندان (جهاندیدگان) 9

روز جهانی سالمندان (جهاندیدگان) 8

روز جهانی سالمندان (جهاندیدگان) 7

روز جهانی سالمندان (جهاندیدگان) 6

روز جهانی سالمندان (جهاندیدگان) 5

روز جهانی سالمندان (جهاندیدگان) 3

روز جهانی سالمندان (جهاندیدگان) 2

روز جهانی سالمندان (جهاندیدگان) 1

روز جهانی سالمندان (جهاندیدگان) 4

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید