۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بزرگراه رسالت

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
این بزرگراه از بزرگراه شهید یاسینی و بوستان ملی سرخه حصار در شرق آغاز و به بزرگراه کردستان ختم می‌شود. این بزرگراه نزدیک به 12 کیلومتر طول دارد و دارای سه باند رفت و سه باند برگشت است. تونل رسالت نیز در مسیر این بزرگراه قرار دارد.
عکاس: ساناز دریایی
بزرگراه رسالت 1

بزرگراه رسالت 1

بزرگراه رسالت 2

بزرگراه رسالت 2

بزرگراه رسالت 3

بزرگراه رسالت 3

بزرگراه رسالت 4

بزرگراه رسالت 4

بزرگراه رسالت 5

بزرگراه رسالت 5

بزرگراه رسالت 6

بزرگراه رسالت 6

بزرگراه رسالت 7

بزرگراه رسالت 7

بزرگراه رسالت 8

بزرگراه رسالت 8

بزرگراه رسالت 9

بزرگراه رسالت 9

بزرگراه رسالت 10

بزرگراه رسالت 10

بزرگراه رسالت 11

بزرگراه رسالت 11

بزرگراه رسالت 12

بزرگراه رسالت 12

بزرگراه رسالت 13

بزرگراه رسالت 13

بزرگراه رسالت 14

بزرگراه رسالت 14

بزرگراه رسالت 15

بزرگراه رسالت 15

بزرگراه رسالت 16

بزرگراه رسالت 16

بزرگراه رسالت 17

بزرگراه رسالت 17

بزرگراه رسالت 18

بزرگراه رسالت 18

بزرگراه رسالت 19

بزرگراه رسالت 19

بزرگراه رسالت 20

بزرگراه رسالت 20

بزرگراه رسالت 21

بزرگراه رسالت 21

بزرگراه رسالت 22

بزرگراه رسالت 22

بزرگراه رسالت 23

بزرگراه رسالت 23

بزرگراه رسالت 24

بزرگراه رسالت 24

بزرگراه رسالت 25

بزرگراه رسالت 25

بزرگراه رسالت 26

بزرگراه رسالت 26

بزرگراه رسالت 27

بزرگراه رسالت 27

بزرگراه رسالت 28

بزرگراه رسالت 28

بزرگراه رسالت 29

بزرگراه رسالت 29

بزرگراه رسالت 30

بزرگراه رسالت 30

بزرگراه رسالت 31

بزرگراه رسالت 31

بزرگراه رسالت 32

بزرگراه رسالت 32

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید