جلسه ستاد برگزاری مراسم اربعین شهرداری تهران

۲۰ اَمرداد ۱۳۹۷
جلسه ستاد برگزاری مراسم اربعین شهرداری تهران با حضور مهندس مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران برگزار شد.
احسان رأفتی
http://www.tehranpicture.ir/u/5hm