موزه ایران باستان

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
موزه ایران باستان، اولین موزه ایران که در خیابان سی تیر قرار گرفته است ساخت این موزه در 21 اردیبهشت سال 1313 به دستور رضا شاه شروع شد و در سال 1316 به اتمام رسید.
عکاس: عطیه نیکنام
موزه ایران باستان 1

موزه ایران باستان 1

موزه ایران باستان 2

موزه ایران باستان 2

موزه ایران باستان 3

موزه ایران باستان 3

موزه ایران باستان 4

موزه ایران باستان 4

موزه ایران باستان 5

موزه ایران باستان 5

موزه ایران باستان 6

موزه ایران باستان 6

موزه ایران باستان 7

موزه ایران باستان 7

موزه ایران باستان 8

موزه ایران باستان 8

موزه ایران باستان 9

موزه ایران باستان 9

موزه ایران باستان 11

موزه ایران باستان 11

موزه ایران باستان 12

موزه ایران باستان 12

موزه ایران باستان 13

موزه ایران باستان 13

موزه ایران باستان 14

موزه ایران باستان 14

موزه ایران باستان 15

موزه ایران باستان 15

موزه ایران باستان 16

موزه ایران باستان 16

موزه ایران باستان 17

موزه ایران باستان 17

موزه ایران باستان 18

موزه ایران باستان 18

موزه ایران باستان 19

موزه ایران باستان 19

موزه ایران باستان 20

موزه ایران باستان 20

موزه ایران باستان 21

موزه ایران باستان 21

موزه ایران باستان 22

موزه ایران باستان 22

موزه ایران باستان 23

موزه ایران باستان 23

موزه ایران باستان 24

موزه ایران باستان 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید