آخرین روز نمایشگاه عکس "استاده ام چو شمع" در خانه هنرمندان

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۶
آخرین روز نمایشگاه عکس "استاده ام چو شمع" توسط مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران با همکاری آژانس عکس تهران در خانه هنرمندان برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

نمایشگاه عکس "استاده ام چو شمع" 1

نمایشگاه عکس "استاده ام چو شمع" 2

نمایشگاه عکس "استاده ام چو شمع" 3

نمایشگاه عکس "استاده ام چو شمع" 4

نمایشگاه عکس "استاده ام چو شمع" 5

نمایشگاه عکس "استاده ام چو شمع" 6

نمایشگاه عکس "استاده ام چو شمع" 7

نمایشگاه عکس "استاده ام چو شمع" 8

نمایشگاه عکس "استاده ام چو شمع" 9

نمایشگاه عکس "استاده ام چو شمع" 10

نمایشگاه عکس "استاده ام چو شمع" 11

نمایشگاه عکس "استاده ام چو شمع" 12

نمایشگاه عکس "استاده ام چو شمع" 13

نمایشگاه عکس "استاده ام چو شمع" 14

نمایشگاه عکس "استاده ام چو شمع" 15

نمایشگاه عکس "استاده ام چو شمع" 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید