نشست خبری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری‎

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۶
عکاس: محسن ونایی
نشست خبری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری‎ 1

نشست خبری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری‎ 1

نشست خبری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری‎ 2

نشست خبری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری‎ 2

نشست خبری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری‎ 3

نشست خبری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری‎ 3

نشست خبری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری‎ 4

نشست خبری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری‎ 4

نشست خبری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری‎ 5

نشست خبری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری‎ 5

نشست خبری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری‎ 6

نشست خبری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری‎ 6

نشست خبری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری‎ 7

نشست خبری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری‎ 7

نشست خبری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری‎ 8

نشست خبری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری‎ 8

نشست خبری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری‎ 9

نشست خبری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری‎ 9

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید