بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی

تاریخ: ۴ مهر ۱۳۹۶
روز سه شنبه 4 مهرماه دکتر نجفی؛ شهردار تهران قبل از برگزاری مراسم بزرگداشت روز آتشنشان از مانور ایمنی و امداد نیرو های آتش نشان که در محوطه برج میلاد اجراء شد بازدید کردند.
عکاس: شایان محرابی

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 1

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 2

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 3

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 4

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 5

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 6

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 7

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 8

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 9

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 10

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 11

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 12

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 13

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 14

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 15

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 16

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 17

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 18

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 19

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 20

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 21

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 22

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 23

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 24

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 25

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 26

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 28

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 29

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 30

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 31

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 32

بازدید دکتر نجفی از مانور نیروهای آتش نشانی 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید