محله قدیمی ده سوهانک

تاریخ: ۱ شهریور ۱۳۹۶
سوهانک، اسم دهکده و همچنین محله‌ای است در شمال شرقی تهران که حدود ۱۵٫۵ کیلومتر از مرکز این شهر فاصله دارد. این روستا از جنوب به جاده مینی‌سیتی-لشکرگ و از شمال به دامنه جنوبی البرز و از سوی غرب به گردنه قوچک منتهی می‌شود. دهکده سوهانک ۱۸۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد و با گسترش شهر تهران اکنون جزئی از این شهر و محله‌ای از بخش شمیرانات تهران به شمار می‌آید.
عکاس: محسن ونایی
محله قدیمی ده سوهانک 1

محله قدیمی ده سوهانک 1

محله قدیمی ده سوهانک 2

محله قدیمی ده سوهانک 2

محله قدیمی ده سوهانک 3

محله قدیمی ده سوهانک 3

محله قدیمی ده سوهانک 4

محله قدیمی ده سوهانک 4

محله قدیمی ده سوهانک 5

محله قدیمی ده سوهانک 5

محله قدیمی ده سوهانک 6

محله قدیمی ده سوهانک 6

محله قدیمی ده سوهانک 7

محله قدیمی ده سوهانک 7

محله قدیمی ده سوهانک 8

محله قدیمی ده سوهانک 8

محله قدیمی ده سوهانک 9

محله قدیمی ده سوهانک 9

محله قدیمی ده سوهانک 10

محله قدیمی ده سوهانک 10

محله قدیمی ده سوهانک 11

محله قدیمی ده سوهانک 11

محله قدیمی ده سوهانک 12

محله قدیمی ده سوهانک 12

محله قدیمی ده سوهانک 13

محله قدیمی ده سوهانک 13

محله قدیمی ده سوهانک 14

محله قدیمی ده سوهانک 14

محله قدیمی ده سوهانک 15

محله قدیمی ده سوهانک 15

محله قدیمی ده سوهانک 16

محله قدیمی ده سوهانک 16

محله قدیمی ده سوهانک 17

محله قدیمی ده سوهانک 17

محله قدیمی ده سوهانک 18

محله قدیمی ده سوهانک 18

محله قدیمی ده سوهانک 19

محله قدیمی ده سوهانک 19

محله قدیمی ده سوهانک 20

محله قدیمی ده سوهانک 20

محله قدیمی ده سوهانک 21

محله قدیمی ده سوهانک 21

محله قدیمی ده سوهانک 22

محله قدیمی ده سوهانک 22

محله قدیمی ده سوهانک 23

محله قدیمی ده سوهانک 23

محله قدیمی ده سوهانک 24

محله قدیمی ده سوهانک 24

محله قدیمی ده سوهانک 25

محله قدیمی ده سوهانک 25

محله قدیمی ده سوهانک 26

محله قدیمی ده سوهانک 26

محله قدیمی ده سوهانک 27

محله قدیمی ده سوهانک 27

محله قدیمی ده سوهانک 28

محله قدیمی ده سوهانک 28

محله قدیمی ده سوهانک 29

محله قدیمی ده سوهانک 29

محله قدیمی ده سوهانک 30

محله قدیمی ده سوهانک 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید