۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت

تاریخ: ۲ مرداد ۱۳۹۶
این مراسم با حضور حجت الاسلام محمدی رییس سازمان اوقاف و امور خیریه، دکتر عبدالهی معاون اجتماعی فرهنگی و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.
عکاس: مسعود اکبری
نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 1

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 1

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 2

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 2

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 3

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 3

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 4

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 4

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 5

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 5

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 6

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 6

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 7

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 7

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 8

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 8

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 9

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 9

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 10

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 10

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 11

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 11

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 12

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 12

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 13

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 13

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 14

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 14

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 15

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 15

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 16

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 16

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 17

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 17

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 18

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 18

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 19

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 19

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 20

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 20

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 21

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 21

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 22

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 22

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 23

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 23

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 24

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 24

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 25

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 25

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 26

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 26

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 27

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 27

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 28

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 28

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 29

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 29

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 30

نشست خبری تعیین برنامه های دهه کرامت 30

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید