۲۳ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی

تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۶
نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی با رویکرد فعالیت های صورت گرفته در حوزه آسیب های اجتماعی با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
عکاس: ساناز دریایی
کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 1

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 1

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 2

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 2

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 3

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 3

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 4

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 4

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 5

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 5

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 6

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 6

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 7

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 7

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 8

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 8

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 9

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 9

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 10

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 10

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 11

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 11

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 12

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 12

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 13

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 13

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 14

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 14

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 15

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 15

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 16

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 16

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 17

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 17

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 18

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 18

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 19

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 19

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 20

کنفرانس خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 20

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید