جشن «شاپرک ها»

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶
عصر روز دوشنبه 22 خرداد 1396، جشن شاپرک ها به میزبانی گروه خیریه رادمان برای کودکان بدسرپرست و کار در مجتمع مختار سلیمانی منطقه 18 شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: احسان طالب زاده

جشن «شاپرک ها» 1

جشن «شاپرک ها» 2

جشن «شاپرک ها» 3

جشن «شاپرک ها» 4

جشن «شاپرک ها» 5

جشن «شاپرک ها» 7

جشن «شاپرک ها» 8

جشن «شاپرک ها» 9

جشن «شاپرک ها» 10

جشن «شاپرک ها» 11

جشن «شاپرک ها» 12

جشن «شاپرک ها» 13

جشن «شاپرک ها» 14

جشن «شاپرک ها» 15

جشن «شاپرک ها» 16

جشن «شاپرک ها» 17

جشن «شاپرک ها» 18

جشن «شاپرک ها» 19

جشن «شاپرک ها» 20

جشن «شاپرک ها» 21

جشن «شاپرک ها» 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید