آیین رونمایی از شیرسنگی بردشیر

تاریخ: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
صبح امروز از مجسمه شیرسنگی «برد شیر» اهدایی قوم بختیاری به خانواده شهدای آتش نشان، در میدان حسن آباد مقابل نخستین ایستگاه آتش نشانی شهر تهران رونمایی شد.
عکاس: احمد آقاسیانی

آیین رونمایی از شیرسنگی بردشیر 1

آیین رونمایی از شیرسنگی بردشیر 2

آیین رونمایی از شیرسنگی بردشیر 3

آیین رونمایی از شیرسنگی بردشیر 4

آیین رونمایی از شیرسنگی بردشیر 5

آیین رونمایی از شیرسنگی بردشیر 6

آیین رونمایی از شیرسنگی بردشیر 7

آیین رونمایی از شیرسنگی بردشیر 8

آیین رونمایی از شیرسنگی بردشیر 9

آیین رونمایی از شیرسنگی بردشیر 10

آیین رونمایی از شیرسنگی بردشیر 11

آیین رونمایی از شیرسنگی بردشیر 12

آیین رونمایی از شیرسنگی بردشیر 13

آیین رونمایی از شیرسنگی بردشیر 14

آیین رونمایی از شیرسنگی بردشیر 15

آیین رونمایی از شیرسنگی بردشیر 16

آیین رونمایی از شیرسنگی بردشیر 17

آیین رونمایی از شیرسنگی بردشیر 18

آیین رونمایی از شیرسنگی بردشیر 19

آیین رونمایی از شیرسنگی بردشیر 20

آیین رونمایی از شیرسنگی بردشیر 21

آیین رونمایی از شیرسنگی بردشیر 22

آیین رونمایی از شیرسنگی بردشیر 23

آیین رونمایی از شیرسنگی بردشیر 24

آیین رونمایی از شیرسنگی بردشیر 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید