دریاچه زیبای چیتگر

تاریخ: ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
دریاچه چیتگر یا دریاچه شهدای خلیج‌فارس دریاچه‌ای مصنوعی است که در شمال غرب تهران و در منطقه ۲۲ شهرداری تهران واقع شده‌است. مساحت این دریاچه ۱۳۰ هکتار است و در مجاورت آن ۱۲۰ هکتار مجموعه تفریحی نیز در پهنه خشکی ایجاد شده است. دریاچه مصنوعی چیتگر در شمال پارک جنگلی چیتگر قرار گرفته و جنوب دریاچه به آزاد راه تهران-کرج، شمال آن به بزرگراه همت، شرق آن به بزرگراه آزادگان می‌رسد و از غرب به بافت مسکونی منطقه ۲۲ شهرداری تهران محدود می‌باشد. منبع تأمین آب دریاچه رودخانه کن می‌باشد و به واسطه سیکل بسته و ایزوله سامانه انتقال آب آن هیچگونه آب دیگری وارد دریاچه نمی‌شود.
عکاس: احمد آقاسیانی
دریاچه زیبای چیتگر 1

دریاچه زیبای چیتگر 1

دریاچه زیبای چیتگر 2

دریاچه زیبای چیتگر 2

دریاچه زیبای چیتگر 3

دریاچه زیبای چیتگر 3

دریاچه زیبای چیتگر 4

دریاچه زیبای چیتگر 4

دریاچه زیبای چیتگر 5

دریاچه زیبای چیتگر 5

دریاچه زیبای چیتگر 6

دریاچه زیبای چیتگر 6

دریاچه زیبای چیتگر 7

دریاچه زیبای چیتگر 7

دریاچه زیبای چیتگر 8

دریاچه زیبای چیتگر 8

دریاچه زیبای چیتگر 9

دریاچه زیبای چیتگر 9

دریاچه زیبای چیتگر 10

دریاچه زیبای چیتگر 10

دریاچه زیبای چیتگر 11

دریاچه زیبای چیتگر 11

دریاچه زیبای چیتگر 12

دریاچه زیبای چیتگر 12

دریاچه زیبای چیتگر 13

دریاچه زیبای چیتگر 13

دریاچه زیبای چیتگر 14

دریاچه زیبای چیتگر 14

دریاچه زیبای چیتگر 15

دریاچه زیبای چیتگر 15

دریاچه زیبای چیتگر 16

دریاچه زیبای چیتگر 16

دریاچه زیبای چیتگر 17

دریاچه زیبای چیتگر 17

دریاچه زیبای چیتگر 18

دریاچه زیبای چیتگر 18

دریاچه زیبای چیتگر 19

دریاچه زیبای چیتگر 19

دریاچه زیبای چیتگر 20

دریاچه زیبای چیتگر 20

دریاچه زیبای چیتگر 21

دریاچه زیبای چیتگر 21

دریاچه زیبای چیتگر 22

دریاچه زیبای چیتگر 22

دریاچه زیبای چیتگر 23

دریاچه زیبای چیتگر 23

دریاچه زیبای چیتگر 24

دریاچه زیبای چیتگر 24

دریاچه زیبای چیتگر 26

دریاچه زیبای چیتگر 26

دریاچه زیبای چیتگر 27

دریاچه زیبای چیتگر 27

دریاچه زیبای چیتگر 28

دریاچه زیبای چیتگر 28

دریاچه زیبای چیتگر 29

دریاچه زیبای چیتگر 29

دریاچه زیبای چیتگر 30

دریاچه زیبای چیتگر 30

دریاچه زیبای چیتگر 31

دریاچه زیبای چیتگر 31

دریاچه زیبای چیتگر 32

دریاچه زیبای چیتگر 32

دریاچه زیبای چیتگر 33

دریاچه زیبای چیتگر 33

دریاچه زیبای چیتگر 34

دریاچه زیبای چیتگر 34

دریاچه زیبای چیتگر 35

دریاچه زیبای چیتگر 35

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید