۸ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج)

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) با حضور دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران و دکتر مازیار حسینی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به بهره برداری رسید.
عکاس: احمد آقاسیانی
آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 2

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 2

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 3

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 3

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 4

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 4

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 5

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 5

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 6

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 6

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 7

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 7

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 8

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 8

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 9

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 9

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 10

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 10

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 11

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 11

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 12

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 12

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 13

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 13

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 14

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 14

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 15

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 15

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 16

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 16

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 17

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 17

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 18

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 18

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 19

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 19

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 20

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 20

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 21

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 21

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 22

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 22

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 23

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 23

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 24

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 24

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 25

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 25

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 26

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 26

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 27

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 27

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 28

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 28

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 29

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 29

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 30

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 30

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 31

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 31

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید