افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج)

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) با حضور دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران و دکتر مازیار حسینی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به بهره برداری رسید.
عکاس: احمد آقاسیانی
آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 2

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 2

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 3

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 3

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 4

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 4

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 5

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 5

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 6

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 6

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 7

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 7

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 8

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 8

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 9

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 9

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 10

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 10

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 11

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 11

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 12

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 12

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 13

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 13

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 14

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 14

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 15

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 15

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 16

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 16

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 17

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 17

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 18

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 18

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 19

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 19

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 20

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 20

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 21

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 21

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 22

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 22

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 23

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 23

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 24

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 24

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 25

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 25

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 26

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 26

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 27

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 27

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 28

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 28

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 29

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 29

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 30

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 30

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 31

آیین افتتاح ایوان انتظار میدان ولیعصر(عج) 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید