اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک به کار خود پایان داد.در این کنفرانس میزبان 15 نفر از اساتید کشورهای پرتغال، بلژیک، سوئیس، آلمان، مجارستان، اتریش، استرالیا ... و همچنین حضور متخصصین و دست اندرکاران حمل و نقل 10 شهر بزرگ آسیا نظیر سئول، گوانگ ژو، کوالالامپور، جاکارتا، استانبول، تفلیس، امان، قونیه ...جهت ارائه کارگاه بهترین تجارب حمل و نقل شهرهای آسیایی بودند. در اختتامیه شانزدهمین کنفرانس از زحمات دکتر تشکر هاشمی معاونت گذشته سازمان حمل و نقل ترافیک تقدیر به عمل آمد و تندیس کنفرانس و لوح تقدیر به مقالات برتر اختصاص یافت.
عکاس: حامد فرج اله
اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 1

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 1

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 2

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 2

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 3

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 3

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 4

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 4

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 5

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 5

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 6

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 6

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 7

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 7

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 8

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 8

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 9

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 9

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 10

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 10

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 11

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 11

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 12

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 12

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 13

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 13

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 14

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 14

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 15

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 15

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 16

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 16

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 17

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 17

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 18

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 18

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 19

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 19

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 20

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 20

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 21

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 21

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 22

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 22

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 23

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 23

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 24

اختتامیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک‎ 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید