آخرین روز نمایشگاه ملی صنایع دستی

۱ اسفند ۱۳۹۵
بیست و هفتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی(عیدانه) در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران تا ساعت 18 روز یکم اسفند ماه برپا می باشد .
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/5r0